Strona główna

Projekt edukacyjny 

„JAK SIĘ UCZY DOROSŁYCH?”

PROJEKT KLASY IIA i IIB

 

 

Imiona i nazwiska autorów:

 1. Kowalska Olga
 2. Emilia Urbaniak
 3. Pawełoszek Sonia
 4. Pingot Wiktoria
 5. Głowacz Kacper
 6. Bilski Damian
 7. Kutarba łukasz
 8. Hałaczkiewicz Damian
 9. Zawadzki Tomasz
 10. Franelak Kamil
 11. Pieprzycki Adam

 

Opiekunowie projektu:

Agnieszka Miszewska

Dominika Suchacz

 

Czas trwania projektu: 6 miesięcy

Data złożenia projektu: 11. 04. 2012r.

 

Nazwa szkoły, w której projekt był realizowany: Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie

 

 CELE OGÓLNE:

1.    Nawiązanie współpracy ze społecznością lokalną

2.       Rozwijanie świadomości językowej wśród społeczności lokalnej.

3.       Podnoszenie kompetencji edukacyjnych różnych grup wiekowych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1.       Rozwijanie podstawowych wiadomości gramatyczno leksykalnych z języka angielskiego wśród osób dorosłych.

2.       Rozwijanie kreatywności uczniów i wiary we własne możliwości.

3.       Budowanie pomostów edukacyjnych pomiędzy pokoleniami.

4.       Wzmacnianie jakości i atrakcyjności zajęć pozalekcyjnych.

5.       Wspieranie poprawy metod dydaktycznych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

6.       Rozwijanie umiejętności korzystania z wynalazków

 

CELE OPERACYJNE:

1.       Tworzenie plakatu multimedialnego i przesłanie go na stronę Urzędu Gminy i Miasta Pajęczno.

2.       Tworzenie krótkich filmów edukacyjnych.

3.       Zachęcanie uczniów do zgłębiania aspektów dydaktycznych i metodycznych poprzez opracowywanie różnorodnych ćwiczeń, pomocy dydaktycznych oraz

4.       Kształcenie umiejętności poszukiwania informacji z różnych źródeł (Internet, prasa, książki, telewizja, programy komputerowe, encyklopedie multimedialne, itp.)

 

 

WARUNKI PROJEKTU

Celem projektu było przeprowadzenie przez uczniów klasy IIa i IIb zajęć z języka angielskiego wśród pracowników Urzędu Gminy i Miasta Pajęczno. Czas wykonania projektu trwał sześć miesięcy. Temat Jak się uczy dorosłych zaintrygował gimnazjalistów ze względu  na przypomnienie dorosłym jak trudno być uczniem ale niekoniecznie nudno i monotonnie.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 

ETAP I

- Uczniowie pracują nad stworzeniem plakatu multimedialnego za pomocą strony www.glogster.com a następnie wysyłają go w formie zaproszenia na zajęcia do Urzędu Gminy i Miasta Pajęczno.

- Uczniowie opracowują treść 5 dialogów w języku angielskim, będących podstawą zajęć z urzędnikami, a następnie odgrywają sceny w plenerze i rejestrują na kamerze.

- Uczniowie zapoznają się ze stroną goanimate.com, na której uczą się tworzyć krótkie filmy, będące punktem docelowym pracy z dorosłymi, w celu służenia im pomocą w ostatnim etapie projektu.

- Uczniowie przygotowują samodzielnie wszystkie pomoce dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć, tj. filmy, rebusy, rozsypanki wyrazowe, zdaniowe, ćwiczenia z lukami, karteczki z adresami i telefonami, zdjęcia sławnych osób, kartki z rysunkami, itp.

ETAP II

Uczniowie przeprowadzają zajęcia.

DIALOG 1 – koordynator Ola

Urzędnicy oglądają film nr 1 dwukrotnie

Zadania do dialogu:

a)      rozsypanka zdaniowa

- uczniowie sprawdzają poprawność

- urzędnicy sami sprawdzają z nagraniem,

- urzędnicy ćwiczą czytanie w parach

        b) ćwiczenie z lukami

             - urzędnicy wypełniają samodzielnie luki właściwym wyrazem

DIALOG 2 – koordynator Kacper

Urzędnicy oglądają film nr 2 dwukrotnie

a)      uczniowie ćwiczą dialog z urzędnikami

b)      urzędnicy rozwiązują rozsypankę wyrazową

- urzędnicy ćwiczą w parach

DIALOG 3 – koordynator Emilka

Urzędnicy oglądają film nr 3 dwukrotnie

a)      uczniowie pokazują zdjęcia sławnych osób (Emilia i Tomek zadają pytania)

b)      Emilia prosi, żeby kilku urzędników przedstawiło swoich kolegów/koleżanki zwrotem her/his name is ….

DIALOG 4 – koordynator Sonia

Wstęp do filmu

a)      Sonia mówi liczebniki a urzędnicy powtarzają

b)      Uczniowie są liczbami i ustawiają się w rzędzie a następnie odwracają się (znikają) poszczególne liczebniki

Projekcja filmu nr 4

a)      Urzędnicy dostają kartki z numerami telefonów i adresami

b)      Sonia zadaje pytania poszczególnym osobom „What’s her/his address?” „What’s his/her phone numer?”

 

DIALOG 5 – koordynator Wiktoria

Wstęp do filmu – nauka kolorów

a)      Na tablicy pojawiają się kartki z rebusami

b)      Wiktoria ćwiczy kolory na przedmiotach, zadając pytania „What colour is this?”

Projekcja filmu nr 5

a)      Urzędnicy losują kartki z rysunkami i odpowiadają na pytania uczniów

 

ETAP III

Tworzenie filmu przez urzędników – koordynator Damian

a)      Jako efekt końcowy zajęć urzędnicy tworzą własne, krótkie dialogi w języku angielskim

b)      Wykorzystują te dialogi tworząc własny film za pomocą strony

c)       Projekcja prac urzędników

 

PODZIĘKOWANIA

Po zakończeniu lekcji zastępca burmistrza pan Sławomir Goszczak, który wykazał się nienaganną znajomością języka angielskiego przytoczył słowa wybitnego niemieckiego poety Ile znasz języków, tyle razy jesteś człowiekiem (Jan W. Goethe), a następnie wręczył nastoletnim nauczycielom słodkie podarunki.

W podsumowaniu zajęć uczniowie stwierdzili, że bardzo fajnie uczy się dorosłych i było to z pewnością ciekawe i nowe doświadczenie w ich życiu, choć przyznają, że nie było łatwe.