unia test

Drużynowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej, Grupie Wyszehradzkiej, pracy dyplomatycznej

prezentacja1 | prezentacja 2 | Grupa Wyszehradzka | Dyplomacja | Sprawozdanie

 

1. Który z polityków zaproponował swoim zachodnioeuropejskim partnerom utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali?

 1. Konrad Adenauer
 2. Robert Schumann
 3. Winston Churchill

2. EWWiS powstała ostatecznie w roku:

 1. 1958
 2. 1952
 3. 1957

3. Jakie państwa utworzyły EWWiS?

 1. Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Belgia , Luksemburg
 2. Austria, Niemcy , Francja, Włochy, Belgia , Luksemburg
 3. Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg

4. Która ze wspólnot powstała jako pierwsza?

 1. EWG
 2. Euratom
 3. EWWiS

5. W którym roku przystąpiła Irlandia do EWG?

  1. 1981
  2. 1973
  3. 1974

5. Wraz z Irlandią do EWG przystąpiły:

  1. Wielka Brytania, Szwecja
  2. Wielka Brytania, Dania
  3. Finlandia, Szwecja

6. 1981 to rok przystąpienia do EWG:

  1. Hiszpanii
  2. Grecji
  3. Portugalii

7. W roku 1986 wspólnota liczyła

  1. 12 państw
  2. 15 państw
  3. 13 państw

8. W którym roku Wspólnota Europejska poszerzyła się terytorialnie nie zmieniając liczby państw wchodzących w skład organizacji ?

 1. 1989
 2. 1990
 3. 1992

9. Które z państwa skandynawskich nie należy do UE?

a) Szwecja

b) Norwegia

c) Finlandia

10. W którym roku nastąpiło największe rozszerzenie UE?

  1. 2005
  2. 2004
  3. 1995

11. Wraz z Polską przystąpiło do UE :

  1. 2

  2. 5

  3. 9

12. Grupa Wyszehradzka to forma współpracy czterech państw:

a) Polski, Białorusi, Ukrainy, Litwy

b) Polski, Czech, Węgier, Łotwy

c) Polski, Czech, Słowacji, Węgier

13. Który z prezydentów Polski podpisał wspólną deklarację współpracy?

a) Aleksander Kwaśniewski

b) Lech Kaczyński

c) Lech Wałęsa

14. CEFTA to umowa dotycząca:

a) wspólnej waluty

b) wolnego handlu

c) swobodnego przepływu ludzi

15. W którym roku świętowano 20- lecie Grupy Wyszehradzkiej?

a) 2010

b) 2011

c) 2013

16. Od kiedy wszystkie kraje V4 są członkami Unii Europejskiej?

a) 2005

b) 2004

c) 1995

17. W jakim mieście znajduje się siedziba Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego?

a) w Warszawie

b) w Pradze

c) w Bratysławie

18. Praca dyplomatyczna wymaga pełnego poświęcenia i zaangażowania. Wymień przynajmniej 3 zadania, jakie wypełnia dyplomata. (3pkt)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

19. Zinterpretuj następujące zdanie: „ Prawdziwy dyplomata to taki, który potrafi wytłumaczyć babci, że nie jest głodny” (3pkt)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………