Home Działalność koła matematycznego

Działalność koła matematycznego

Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

 

W dniu 29 września 2011r. odbył się w naszej szkole pierwszy etap Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów. Udział w niej wzięło 24 uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich.

Obecny rok szkolny jest Rokiem Szkoły z Pasją. W myśl tej idei uczniowie chętnie wzięli udział w proponowanym im konkursie.

W założeniu OMG jest adresowana do uczniów gimnazjum, którzy są zainteresowanych matematyką, pasjonują się nią, z chęcią rozwiązują ciekawe problemy matematyczne, stawiają sobie za cel rozwijanie własnych uzdolnień matematycznych.

 

W regulaminie OMG wpisano: Celem zawodów Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów jest rozbudzanie zamiłowania do matematyki wśród młodzieży szkół gimnazjalnych, wyszukanie uczniów zainteresowanych matematyką, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej.

OMG będzie odbywać się w formie trzystopniowych indywidualnych zawodów konkursowych.

 • Etap I (szkolny) składa się z części korespondencyjnej (polega na samodzielnym rozwiązywaniu siedmiu konkursowych zadań otwartych i odesłaniu ich do komitetu olimpiady) oraz części testowej odbywającej się na terenie szkoły – etap ten już odbył się w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym.

 • Etapy: II (wojewódzki) i III (ogólnopolski) to etapy bezpośrednie. Każdy z nich zostanie przeprowadzony jednego dnia i będzie polegać na pisemnym samodzielnym rozwiązywaniu pięciu zadań konkursowych. Czas na rozwiązywanie zadań wynosić będzie 3 godziny.

 

Po zawodach finałowych Komitet Główny OMG z grona finalistów wyłaniać będzie laureatów Olimpiady.

Ranga OM jest najbardziej widoczna, kiedy wymienimy następujące przywileje przysługujące jej wyróżniającym się uczestnikom:

 • każdy finalista Olimpiady Matematycznej otrzymuje maksymalną ocenę (100%) z egzaminu maturalnego z matematyki,

 • większość wyższych uczelni nadaje (na podstawie uchwał swoich senatów) finalistom OM szczególne uprawnienia w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów,

 • uczestnicy, którzy w finale OM uzyskali najlepsze wyniki reprezentują Polskę w prestiżowych konkursach międzynarodowych, między innymi: Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej, Środkowoeuropejskiej Olimpiadzie Matematycznej oraz Zawodach Matematycznych Państw Bałtyckich.

W 2010 roku Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów w drodze konkursu ogłoszonego przez MEN, jako jedna z czterech pilotażowych olimpiad przedmiotowych, została włączona do projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej "Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym".

Projekt ten, realizowany w latach 2010-2013, jest finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Działanie 3.3: Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3: Modernizacja treści i metod kształcenia, a jego głównym celem jest „wypracowanie nowatorskich rozwiązań o charakterze systemowym, do zastosowania w przyszłości przy organizacji olimpiad w całym kraju”.

 

Zespół nauczycieli matematyki

 


 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ KOŁA MATEMATYCZNEGO
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W PAJĘCZNIE

Koło Matematyczne działa systematycznie w ciągu całego roku szkolnego. Uczniowie uczęszczający na jego zajęcia biorą udział w licznych konkursach i sami wychodzą często z inicjatywą przeprowadzenia ciekawych zajęć czy zorganizowania interesujących konkursów, a także sami przygotowują ciekawe materiały na zajęcia (plakaty, prezentacje multimedialne, artykuły do szkolnej gazetki, audycje radiowe itp.).

Cyklicznie, co roku w marcu organizujemy Dni Matematyki.

W tym roku rozpoczęliśmy je konkursem „JANTAR” dla klas I , II i III zorganizowanym przez GWO. Do II etapu z naszej szkoły zakwalifikowała się uczennica z klasy III F Kinga Szczęsna.

W dniu 17.03.2011r. został przeprowadzony konkurs „Rusz głową”. W konkursie wzięło udział 12 uczniów – po 2 reprezentantów każdej klasy II. Uczniowie mieli do rozwiązania 4 zadania wymagające umiejętności logicznego myślenia, spostrzegawczości i umiejętności obliczeń w zbiorze liczb wymiernych.

W tym konkursie zwyciężyli:

I miejsce –  klasa IIF –  Paweł Binecki i Krzysztof Góra

II miejsce – klasa IIB –  Agata Papierz i Adrian Kula

III miejsce – klasa IID – Edyta Ceglarek i Marta Kosowska

 

W dniu 25.03.2011r. w Publicznym Gimnazjum w Pajęcznie z okazji Dnia Odkrywców Talentów odbyły się:

 • KONKURS „SUDOKU”

Konkurs miał na celu popularyzację łamigłówek liczbowych wśród młodzieży szkolnej, rozwijanie logicznego myślenia, przewidywania, dostrzegania związków pomiędzy poszczególnymi etapami rozumowania.

Konkurs adresowany był do uczniów klas pierwszych naszego gimnazjum.

W konkursie wzięło udział 15 uczniów. Konkurs przebiegał w dwóch etapach ( I etap – eliminacje, II etap – finał). Każdy uczeń otrzymał do wypełnienia diagram sudoku.

W finale wyłonieni zostali zwycięzcy.

MISTRZ SUDOKU KLAS I to Karolina Włodarczyk z klasy If

II miejsce zajął Kacper Głowacz z klasy Ia

III miejsce zajęła  Karolina Szatan z klasy Ib

 • WARSZTATY MATEMATYCZNE

Warsztaty pt. „Czy to możliwe…?” przeprowadzone zostały w klasie 1b. Przygotowaniem zadań i ich prezentacją zajęli się uczniowie klasy 2c w ramach projektu edukacyjnego pod kierunkiem p. Anety Bęben. Uczniowie pracowali w 4 grupach, w których starsi koledzy i koleżanki prezentowali ciekawe zadania i zagadki matematyczne. Niektóre z nich wymagały ciekawego pomysłu na rozwiązanie, inne logicznego myślenia, a jeszcze inne wprowadzenia nowych wiadomości. W pracy podczas zajęć wykorzystane zostały multimedia, w szczególności tablica interaktywna. Uczniowie klasy 1b pracowali chętnie, byli aktywni. Również dobrze w nowej roli – nauczycieli - czuli się uczniowie klasy drugiej. Zajęcia przebiegły w miłej atmosferze. Z pewnością ten pomysł zostanie jeszcze powtórzony w przyszłości.

 

 • TURNIEJ SZACHOWY o tytuł Mistrza Gry w Szachy w kategorii klas I-III.

Do konkursu przystąpiło 8 uczniów. Wszyscy uczestnicy reprezentowali bardzo wysoki poziom. Podczas Turnieju panowała atmosfera zdrowej rywalizacji, widoczne było duże zaangażowanie uczestników  i poważne potraktowanie gry w szachy. W wyniku rozgrywek wyłoniono zwycięzców Turnieju.

Tytuł „Mistrza Gry w Szachy” w kategorii klas I-III otrzymali:

 • I miejsce –  Łukasz Taranek,  uczeń klasy III e,
 • II miejsce – Daniel Filak,  uczeń klasy III c,
 • III miejsce – Arkadiusz Góra, uczeń klasy III e.

 • KONKURS „MATEMATYKA WOKÓŁ NAS”

Celem konkursu było dostrzeżenie matematyki w życiu codziennym. W konkursie brali udział uczniowie klas pierwszych: 1a, 1b, 1d, 1e, 1f. Każdą klasę reprezentowała drużyna składająca się z 2 – 4 uczniów. Przedstawiciele klas wykonywali pracę według własnego pomysłu pt. „Matematyka wokół nas”. Technika była i forma była dowolna. Uczniowie przygotowali prace plastyczne – dwu- i trzywymiarowe, z różnych materiałów, jak również 1 pracę multimedialną. Pomysły były ciekawe. Każdy z nich był oryginalny i niepowtarzalny. Trzeba przyznać, że fantazji i bystrego zmysłu obserwacji otoczenia uczniom nie brakowało. Podczas pracy uczniów odwiedzili ich młodsi koledzy z klasy 5a zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej w Pajęcznie. Bacznie się przyglądali i podziwiali pomysły starszych kolegów i koleżanek.

Praca multimedialna została zaprezentowana uczniom klasy 1c przez jednego z jej twórców - Damiana Bilskiego. Podczas prezentacji wykorzystał on tablicę interaktywną, co dodatkowo wzbudziło zainteresowanie słuchaczy. Nad przebiegiem konkursu czuwali uczniowie kl.2c biorący udział w projekcie edukacyjnym pod kierunkiem p. Anety Bęben.

Wyniki konkursu:

 • I miejsce –  klasa 1b (Karina Bernaś, Iwona Franczak, Agnieszka Gałkowska, Justyna Mesjasz)
 • II miejsce – klasa 1e (Klaudia Bernaś, Karolina Koperska, Jesika Nagieł, Aleksandra Sygidus)
 • III miejsce – klasa 1a (Damian Bilski, Krystian Dąbkiewicz, Mateusz Lorencki)

 • WYSTAWA „MATEMATYCZNE ORIGAMI”

Wystawę poprzedziły warsztaty „Matematyczne origami”, które odbyły się dwukrotnie tj. 16.03.2011r. oraz 23.03.2011r. Warsztaty prowadziła uczennica klasy IIe – Aleksandra Plucińska w ramach projektu edukacyjnego pod kierunkiem p. Iwony Jędrzejewskiej. Zajęcia wywołały u uczniów duże zaangażowanie i emocje. Było to dla nich coś nowego, a jednocześnie bardzo ciekawego. Podczas warsztatów uczniowie wyrazili duże zainteresowanie nauką origami i chcieliby poszerzać zakres swojej wiedzy na ten temat. Znaczna część uczestników warsztatów, to uczniowie klasy IIf naszej szkoły. Owocem warsztatów była wystawa prac, która wzbudziła wielkie zainteresowanie wśród uczniów naszego gimnazjum, jak również wśród uczniów klasy 5a Szkoły Podstawowej w Pajęcznie, którzy w tym dniu gościli w naszej szkole.

 

 • WYSTAWA „ROZMAITOŚCI MATEMATYCZNE”

Cały dzień można było zapoznać się z gazetką dotyczącą: ciekawostek ze świata matematyki, ciekawych liczb, słynnych matematyków (ich portrety, życiorysy, osiągnięcia w dziedzinie matematyki). Gazetkę przygotowali uczniowie klasy 2e w ramach projektu edukacyjnego pod kierunkiem p. Iwony Jędrzejewskiej. Zaciekawiła ona także uczniów klasy 5a zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej w Pajęcznie, którzy w tym dniu odwiedzili naszą placówkę.

 • ZAWODY MATEMATYCZNO – SPORTOWE

Celem zawodów było rozbudzanie zainteresowania matematyką poprzez ciekawe rozwiązywanie zadań połączone ze sportem „na wesoło”. Integracja zespołu matematyczno – przyrodniczego z zespołem promującym aktywne formy wypoczynku.

Organizatorami zawodów były panie: Aneta Bęben, Iwona Jędrzejewska, Bożena Stępień
i Karina Korasz. Zawody odbyły się na Hali Sportowej przy Publicznym Gimnazjum
w Pajęcznie.

W zawodach brali udział uczniowie klas trzecich. Każdą klasę reprezentowała drużyna składająca się z pięciu osób.

W w/w konkurencjach najlepiej poradziły sobie drużyny:

 

I miejsce - klasa III D

Klasę reprezentowali: Adam Dłubak, Adrianna Jeznach, Dominika Franelak, Kewin Kubielski oraz gościnnie w klasie trzeciej Karol Rygalski uczeń kl.IIe

II miejsce – klasa III A

Klasę reprezentowali: Eliza Noremberg, Patrycja Sowa, Mateusz Bzdak, Sebastian, Barczak oraz Ernest Szewczyk.

III miejsce – klasa III B

Klasę reprezentowali: Damian Jura, Michał Potocki, Waldemar Rodak, Krzysztof Ślusarek, Konrad Zasada.

Impreza przebiegała w miłej i sportowej atmosferze. Konkurencje sportowe  (tj. rzuty do kosza, rzuty do celu, przeskoki przez ławeczkę, tor przeszkód, przeciąganie liny) były przeplatane zadaniami matematycznymi (tj. rebusy, krzyżówki, łamigłówki logiczne). Atmosfera była wesoła, a forma połączenia matematyki i sportu spodobała się uczniom. Po zawodach często wyrażali swoje zadowolenie z udziału w tym nietypowym przedsięwzięciu.

Iwona Jędrzejewska

Aneta Bęben

 

Wyniki ankiety dla ucznia

przeprowadzonej po „Dniach Matematyki” dnia 31.03.2011r.

zobacz