Home Szkolna gazetka „Szpila”

Szkolna gazetka „Szpila”

Szkolna gazetka „Szpila”

 

Nauczyciel prowadzący: Łucja Krzak

 

Opis zajęć:

 

Gazetka ukazuje się 10 lat w ramach realizacji programu aut. Angażuje stale ok.20 uczniów rozwijających zdolności i zainteresowania. dzięki redagowaniu tekstów z życia szkoły, nt. zainteresowań nastolatków. Ucz. sami dystrybuują pisemko, organizują akcje charytatywne.

 

Opis dokonań uczniów:

II m. w Woj. Przeglądzie Gazetek Szkolnych (Sieradz 2008), udział redaktorów w rejonowych konk. przedmiotowych jęz. polskiego, systematyczne wydawanie gazetki 5-7 numerów w roku, własne akcje charytatywne na rzecz potrzebujących dzieci, akcje na rzecz pomocy zwierzętom w schronisku.

 

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień literackich społecznych, interpersonalnych, aktywności obywatelskiej i wolontariatu.

 

Akcja „Walentynkowa poczta kwiatowa”

przeprowadzona przez gazetkę szkolną „Szpila”

 

W dniu 14 lutego 2011 roku redakcja szkolnej gazetki „Szpila” przeprowadziła  wzorem lat ubiegłych akcję sprzedaży kwiatów oraz upominków „Walentynkowa poczta kwiatowa”. Zaangażowało się w nią aktywnie piętnaścioro uczniów z kl. I-III. Opiekę nad działaniami uczniów sprawowałam samodzielnie w ramach projektu edukacyjnego „Jak zorganizować Walentynkową  Pocztę  Kwiatową?”. Zebranie organizacyjne z młodzieżą  przeprowadziłam w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych tj. podczas ferii 13 stycznia 2011 r.

Celem akcji było:

 • uatrakcyjnienie obchodów walentynek w szkole,
 • podtrzymanie tradycji organizowania poczty przez redakcję gazetki,
 • zebranie funduszy na potrzeby pisma.

Przygotowaniem zaplanowanej akcji, na którą wyraziła zgodę Dyrekcja szkoły, zajęli się uczniowie należący do redakcji pisma według ustalonego harmonogramu.

Realizacja przedsięwzięcia objęła:

ustalenie harmonogramu działań,

 • podział prac,
 • zakup kwiatów,
 • ustawienie tymczasowego stoiska kwiatowego na korytarzu I piętra,
 • oprawę plastyczną tj. wykonanie i rozmieszczenie dekoracji, napisów, etykiet, bilecików, przygotowanie strojów itp.
 • sprzedaż kwiatów oraz drobnych upominków,
 • dostarczanie do adresatów zakupionych kwiatów przez uczniów- kurierów,
 • sprzątnięcie korytarza,
 • podliczenie pieniędzy- rozliczenie akcji.

 

Realizacja akcji przebiegła sprawnie, zgodnie z planem. Zysk ze sprzedaży kwiatów został przeznaczony na potrzeby bieżące pisma (zakup papieru do druku kolejnego numeru) oraz na dofinansowanie wyjazdu chętnych członków zespołu redakcyjnego do Teatru Buffo w Warszawie na spektakl „Metro” zaplanowany na dzień 25 lutego 2011 r.

Dofinansowanie objęło koszt zakupu biletów na wymienione przedstawienie w kwocie 30 zł dla ucznia.

Oceniam realizację akcji bardzo dobrze, jestem zadowolona z jej przebiegu, wyników oraz zaangażowania uczniów, którym stworzyłam możliwość realizowania się w ciekawej roli, nauki przedsiębiorczości, współpracy w grupie, pracy na rzecz szkoły. Planuję organizować z młodzieżą tę akcję w kolejnych latach, ponieważ widzę jej efekt i sens.

Opiekun gazetki szkolnej

Łucja Krzak

Pajęczno, 15. 02. 2011 r.

 

Szkolna gazetka „Szpila” w Dniu Talentów

W dniu 25 marca w Dniu Talentów zorganizowałam wraz z uczniami Dzień Otwarty Gazetki Szkolnej „Szpila”. Przygotowaliśmy wystawę numerów archiwalnych pisma, wystawę zdjęć, barwne plakaty promujące gazetkę oraz stendy z reklamą „Szpili”. Dekoracje i stoiska promocyjno – reklamowe znajdowały się w sali 117 oraz przed salą na korytarzu I piętra. Tam też odbywała się sprzedaż najnowszego numeru gazetki zawierającego m.in. informację o przystąpieniu gimnazjum do grona Szkół Odkrywców Talentów.

Przewodnikami po historii i współczesności gazetki byli członkowie zespołu redakcyjnego, którzy (ubrani w kolorowe reklamowe koszulki z napisem „Szpila”) sprzedawali egzemplarze pisma, opowiadali o pracy w gazetce, udzielali odpowiedzi na pytania.

Dodatkową atrakcję stanowiła projekcja krótkiego filmu reklamującego gazetkę przygotowanego w całości przez członków redakcji a promującego pismo na II Wojewódzkim Festiwalu Gazetek Szkolnych w Sieradzu w 2008 roku (nagrodzonego wtedy II miejscem) prezentowana z wykorzystaniem sprzętu mulimedialnego z wyposażenia sali: projektora multimedialnego, laptopa, ekranu ściennego).

Oprócz gimnazjalistów i nauczycieli nasze stoisko odwiedzili:

- dyrekcja oraz goście zaproszeni w tym dniu do szkoły (przedstawiciel kuratorium oświaty, władz gminy i powiatu, przewodniczący rady gminy, przewodniczący Rady Rodziców, inspektor oświaty),

- uczniowie klasy V ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pajęcznie wraz z wychowawcą,

- reporter niezależnego portalu e-pajeczno,

- reporter gazety lokalnej „Dziennik Łódzki” z redakcji w Wieluniu.

Formą promocji szkoły i gazetki było ponadto  udzielenie przeze mnie obszernego wywiadu obu przedstawicielom mediów na temat działalności „Szpili”. Efekty rozmów okraszone zdjęciami znalazły się w artykułach zamieszczonych na stronie internetowej www.e-pajeczno.pl oraz dwukrotnie w „Dzienniku Łódzkim”.

Kontynuacją działań prowadzonych przeze mnie i prezentowanych w Dniu Talentów jest nawiązanie współpracy z redakcją wieluńską „Dziennika Łódzkiego” i zaproszenie do odwiedzenie siedziby gazety przez naszych dziennikarzy. Planuję zorganizować wycieczkę do Wielunia we wrześniu przyszłego roku szkolnego.

Prezentacje działań dokonanych w Dniu Talentów a dotyczących gazetki szkolnej „Szpila” oceniam bardzo dobrze i jestem zadowolona z zaangażowania oraz pracy uczniów w tym zakresie.

 


W szkolnej gazetce „Szpila” pracujemy już prawie dwa lata. Ta forma  aktywności uczy nas wiele. Zapewne najważniejsze z nich jest ćwiczenie sprawności języka poprzez pisanie i opracowywanie artykułów. Poszerzamy także zasób słownictwa, trenujemy ortografię i interpunkcję oraz rozwijamy kreatywność i wyobraźnię. Uczymy się także pracy w grupie dzięki organizowanym przez naszą gazetkę projektom jak np. „Walentynkowa Poczta Kwiatowa”,  przy realizacji którego wszyscy redaktorzy wspólnie pracowali. Zachęcam wszystkich do kupowania „Szpili”, gdyż są tam naprawdę interesujące artykuły, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie.

 

Edyta Pęczak i Anna Pobudejska kl. II F

 

Moim zdaniem dzięki gazetce szkolnej udoskonaliłam redagowanie różnych form wypowiedzi. Poprawiłam ortografię i interpunkcję. Zauważyłam, że popełniam mniej błędów językowych. My, szkolni dziennikarze, pokazujemy poprzez pracę w gazetce swoje ukryte talenty. Nasza „Szpila” rozwija się doskonale.  Jesteśmy bardzo zgraną grupą. Pomagamy sobie nawzajem,  jak tylko potrafimy. I to jest bardzo cenne.

 

Martyna Wawrzak kl. II f

 

 

Pracuję w gazetce od 2 klasy. Przez 2 lata prowadzę kącik sportowy, w którym zdaję relacje i opisuję wydarzenia sportowe oraz osiągnięcia naszych najlepszych szkolnych sportowców.

Dzięki pracy w gazetce nauczyłem się pracować z ludźmi, tworzyć coś wspólną pracą i wysiłkiem. Miałem możliwość pisania o tym, co lubię i czym żyję. Myślę, że to była wspaniałą przygoda i cenna, praktyczna lekcja.

Adam Mielczarek kl. III F

Praca w gazetce szkolnej ,,Szpila” dała mi możliwość, rozwijania swoich zdolności. Dzięki niej mogłam dzielić się moimi zainteresowaniami z innymi, oraz doskonalić się w  sztuce pisania. Cały skład redakcji miał wiele szans wykazania się swoją kreatywnością , podczas między innymi organizacji walentynkowej poczty kwiatowej. Dało to mam również możliwość, stawania się bardziej otwartymi na innych jak również bardziej zaradnymi.

Ewa Klimczak klasa IIIf

Uważam, że praca w gazetce szkolnej nauczyła mnie większej odpowiedzialności i pracy w grupie. Dzięki temu, że istnieje w szkole redakcja gazetki mogę pisać do niej i wyrażać swoje poglądy na różne tematy. Oprócz tego organizowaliśmy np. Walentynkową Pocztę Kwiatową, co przynosiło dużo radości. Przez te dwa lata, kiedy byłam w gazetce mogłam się sprawdzić i dowiedzieć czy mnie to interesuje i pomogło mi to  przy wyborze co będę robić w przyszłości. Sądzę, że szkolna gazetka to dobre zajęcie dodatkowe, bo wnosi wiele korzyści.

 

Katarzyna Krawczyk III F

W szkolnej gazetce ,,Szpila” działam od drugiej klasy gimnazjum. Ujmując zwięźle, praca w redakcji wzbogaciła mnie jako człowieka o nowe doświadczenia i przeżycia. Mogłam zasmakować klimatu dziennikarskiego w mniejszym, gimnazjalnym wydaniu. Podczas tych dwóch lat kształciłam swój język i styl pisarski poprzez redagowanie artykułów. Jestem bardzo zadowolona, że zasiliłam dwa lata temu ekipę gazetki i nie żałuję czasu, jaki jej poświęciłam. Z pewnością zaowocuje to na mojej dalszej drodze edukacji.

Paulina Kapuścińska

Kl. III F