Home Koło geograficzne

Koło geograficzne

Koło geograficzne


Nauczyciel prowadzący: Barbara Prokop

 

Opis zajęć:

 

Koło geograficzne- zajęcia dla uczniów szczególnie zainteresowanych geografią, na których rozwiązują różnego typu zadania w formie testów, krzyżówek, schematów, map. Wiele zadań wykonują w oparciu o technologie informatyczne. Rozwijają swoje zainteresowania wykorzystując programy multimedialne. Przygotowując się do konkursów z geografii korzystają z literatury i czasopism niezbędnych na poszczególnych etapach konkursów . Współpracują indywidualnie z nauczycielem ukierunkowując się na konkretne zagadnienia, korzystając z materiałów przesyłanych drogą elektroniczną.

Koło geograficzne –praca z uczniem polega na:

- rozwiązywaniu różnego typu zadań w formie testów, krzyżówek, schematów, map,

- wykorzystaniu technologii informatycznych,

- korzystaniu z programów multimedialnych,

- analizowaniu tekstów w czasopismach popularnonaukowych,

- pracy indywidualnej ukierunkowującej na konkretne zagadnienia,

- współpracy z nauczycielem poprzez przesyłanie niektórych materiałów drogą elektroniczną.

Opis dokonań uczniów:

Uczniowie osiągają wysokie noty w konkursach geograficznych. Od kilku lat są finalistami etapów wojewódzkich konkursów organizowanych pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty ,,Przez lądy, morza i oceany….”. Osiągają wysokie noty etapach rejonowych konkursów. Corocznie biorą udział w konkursach wewnątrzszkolnych, przygotowują część artystyczną związaną z obchodami ,,Dnia Ziemi”.

Rok szkolny 2010/2011

-udział uczennicy Aleksandry Plucińskiej w Powiatowym Etapie Konkursu ,, Przez lądy, morza, oceany.. Ameryka Środkowa i Południowa’’ w Pabianicach.

-zakwalifikowanie się uczennicy Pauliny Kapuścińskiej do etapu Rejonowego Konkursu Geograficznego (odbędzie się 07.01.2011 r.)

Rok szkolny 2009/2010

-Aleksandra Świercz – finalistka etapu wojewódzkiego -Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno- Turystycznego ,,Przez lądy, morza i oceany –Azja.”

- Katarzyna Ścigała – udział w etapie ponadszkolnym Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno- Turystycznego ,,Przez lądy, morza i oceany –Azja.”

-Paulina Kapuścińska –udział w Rejonowym Etapie Konkursu Geograficznego w Łasku.

Rok szkolny 2008/2009

-Przemysław Hałaczkiewicz i Konrad Wolny - finaliści Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno-Biologicznego ,, Przez lądy, morza, oceany – Europa”

Rok szkolny 2003/ 2004

-Rafał Dziadak - finalista Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów województwa łódzkiego

-udział uczniów w Rejonowym Konkursie Geograficznym w Wieluniu.