Home Koło biologów

Koło biologów

Koło biologów


Nauczyciel prowadzący: Izabela Okoń

 

Opis zajęć:

 

1 godz. w tygodniu od roku szk. 2001 zgodnie z zainteresowaniami uczniów, ze

szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekologii, zdrowego żywienia (realizacja innowacji pedagogicznej „Zaprogramuj się na zdrowe żywienie”) oraz aktualnych osiągnięć medycyny i genetyki, przygotowanie do konkursów o tematyce biologicznej, część doświadczalna.

 

Opis dokonań uczniów

 

2 finalistki Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego (organizator – łódzki Kurator Oświaty) , udział w tym konkursie na szczeblu rejonowym (5 osób),

I miejsce w Powiatowym Konkursie w Zakresie Ochrony Środowiska (5 osób- drużynowo), liczny udział młodzieży osiągającej wysokie wyniki na szczeblu konkursów szkolnych.

 

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień przedmiotowych.