Home Koło biologiczne

Koło biologiczne

Koło biologiczne

 

Nauczyciel prowadzący: Anna Hałaczkiewicz

Opis zajęć:

 • obserwacje i badania organizmów i ekosystemów w terenie,

 • zajęcia laboratoryjne – prowadzenie doświadczeń i obserwacji ( także mikroskopowych),

 • analiza najnowszych odkryć i osiągnięć biologicznych ( czasopisma, Internet, inne publikacje),

 • przygotowywanie uczniów do różnorodnych konkursów szkolnych i pozaszkolnych.

Opis dokonań uczniów:

2007/2008

 • uzyskanie tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii,

 • udział w etapie wojewódzkim „Olimpiady Zdrowia”,

 • I miejsce w Rejonowym Konkursie Ekologicznym,

2008/09

 • uzyskanie tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii( I miejsce),

 • uzyskanie przez dwóch uczniów tytułu finalisty w I Wojewódzkim Konkursie Biologiczno – Geograficznym,

 • Udział 5 uczniów w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej,

2009/2010

 • udział ucznia w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii.