Home Odkrywamy mozliwości umysłu

Odkrywamy możliwości umysłu

Odkrywamy możliwości umysłu


Strona Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa łódzkiego

Strona Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

"Odkrywamy możliwości umysłu – program edukacyjny dla dzieci w wieku gimnazjalnym"

gr. 1

 

sprawozdanie - marzec 2010

sprawozdanie - kwiecień 2010

sprawozdanie - maj/czerwiec 2010

 


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoStrona Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa łódzkiego

Strona Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

"Odkrywamy możliwości umysłu – program edukacyjny dla dzieci w wieku gimnazjalnym"

gr. 2

 

sprawozdanie - marzec 2010

sprawozdanie - kwiecień 2010

sprawozdanie - maj/czerwiec 2010

 


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego