Home Osiągnięcia 2009/10

osiągnięcia 2009/10

Rok szkolny 2009/2010

Nasze sukcesy w konkursach w roku szkolnym 2009/10 w ujęciu tabelarycznym - zobacz (wersja doc)

Nasze sukcesy w konkursach w roku szkolnym 2009/10 w ujęciu tabelarycznym - zobacz (wersja pdf)

Nasze sukcesy w sporcie - zobacz (wersja doc)

Laureatka Wojewódzkiego Konkursu z Języka Niemieckiego

- zobacz foto

 

Magdalena Rogaczewska z klasy IIIb została po raz drugi Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2009/2010.

Uroczyste wręczenie dyplomów, zaświadczeń, nagród odbyło się 19 kwietnia 2010r. w III Liceum Ogólnokształcącym im Tadeusz Kościuszki w Łodzi.

Uroczystej ceremonii towarzyszyły występy licealistów, przemówienia m.in. p.o. Łódzkiego Kuratora Oświaty pana Konrada Czyżyńskiego, Wicewojewody Łódzkiego pani Krystyny Ozgi.

Magdalena dyplom i nagrodę, a nauczyciel – Joanna Strzelczak podziękowanie otrzymały z rąk Przewodniczącej Wojewódzkiej Komisji Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego pani Ewy Ciemnickiej, Wicewojewody Łódzkiego pani Krystyny Ozgi i p.o. Łódzkiego Kuratora Oświaty pana Konrada Czyżyńskiego.

 

 

II Edycja szkolnego konkursu z języka niemieckiego

dla klas I i II w roku szkolnym 2009-2010

„Der beste Deutsche” im Schuljahr 2009/2010 in der ersten Klasse

„Der beste Deutsche” im Schuljahr 2009/2010 in der zweiten Klasse

 

Konkurs był skierowany do uczniów klas pierwszych i drugich.

Polegał na wykazaniu się wiedzą gramatyczno – leksykalną, obejmującą: dla klas I – zakres materiału w klasie pierwszej i dla kl.II - zakres materiału w klasie pierwszej.

Konkurs odbył się w dniach 28.05.2010r. i 02.06.2010r. i składał się z 2 etapów:

  • I etap – test leksykalno – gramatyczny (zawierający rozumienie tekstu pisanego, zestaw zagadnień gramatycznych i leksykalnych),
  • II etap – ustny (zawierający autoprezentację, reagowanie językowe – sposób zachowania się w określonych sytuacjach językowych)

Cele konkursu:

  • promocja nauki języka niemieckiego,
  • powtórzenie i utrwalenie przez uczniów zdobytej wiedzy,
  • podnoszenie poziomu umiejętności językowych,
  • umiejętność autoprezentacji,
  • przygotowanie do przyszłych konkursów, egzaminów pisemnych i ustnych

 

Wyniki konkursuDer beste Deutsche” im Schuljahr 2009/2010 in der ersten Klasse

I miejsce: Anna Pobudejska kl. If

II miejsce: Dominika Czarnecka kl. Ia

III miejsce: Kopeć Paulina kl. Ic

III miejsce: Agata Wróż kl.Ia

 

Wyniki konkursuDer beste Deutsche” im Schuljahr 2009/2010 in der zweiten Klasse

I miejsce: Kinga Szczęsna kl.IIf

II miejsce: Dominika Mielczarek kl.IId

III miejsce: Radziwołek Klaudia kl.IId

Pomysłodawcy i organizatorzy konkursu: Joanna Strzelczak i Magdalena Bazan

 

Pajęczno, 27.04.2010r.

 

Sprawozdanie z udziału uczniów naszego gimnazjum

w ogólnopolskim konkursie matematyczno – przyrodniczym MIX 2010 zorganizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej

Konkurs odbył się 8.03.2010r. Z naszego gimnazjum wzięło udział 8 uczniów.

Konkurs był testem wielokrotnego wyboru składającym się z 26 pytań. Do każdego pytania w teście podane były 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogły być poprawne. W teście zawarte były pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogli spróbować swoich sił.

 

Zestawienie pozwalające na porównanie wyników uczniów naszego gimnazjum

z uczestnikami z całej Polski:


Klasa

Liczba uczestników

Najwyższa ilość punktów

Najniższa ilość punktów

Średnia ilość punktów

I

333

192

98

137

II

268

206

94

137

 

Wyniki konkursu:

Klasa : I

L.p.

Nazwisko i imię

 

Klasa

Miejsce w Polsce

Suma punktów

1.

Plucińska Aleksandra

Ie

19

156

2.

Taranek Tomasz

Ia

24

146

3.

Góra Krzysztof

If

25

144

4

Wieczorek Paweł

Ia

26

142

5

Kozłowski Damian

If

28

138

6

Kotyla Sylwester

Ia

29

136

Klasa : II

L.p.

Nazwisko i imię

 

Klasa

Miejsce w Polsce

Suma punktów

1.

Filak Daniel

IIc

34

140

2.

Błaszczyk Łukasz

IIc

43

122

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy. Konkurs był urozmaiceniem zajęć koła zainteresowań, a także stanowił zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów naszego gimnazjum.

Iwona Jędrzejewska

 

Laureaci I miejsca w kategorii gimnazja na V Regionalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek.

 

Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie - Laureaci I miejsca w kategorii gimnazja na V Regionalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek.
Stoją od lewej:Agata Wróż, Karolina Wodzisławska, Dominika Mielczarek, Daria Zimoch, Magdalena Rogaczewska i opiekun Piotr Mielczarek


 

 

Aleksandra Plucińska – uczennica klasy Ie naszego gimnazjum otrzymała w roku szkolnym 2009/2010 stypendium „Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja”.

Musiała spełnić liczne kryteria potwierdzające jej uzdolnienia. 14 grudnia 2009r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim uroczyście wręczono Oli list gratulacyjny z okazji przyznania przez Samorząd Województwa Łódzkiego stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów z terenu województwa łódzkiego.

W ten sposób uhonorowano jej dotychczasowy trud.

Ola jest bardzo ambitną uczennicą. Na koniec I semestru roku szkolnego 2009/2010 uzyskała najwyższą średnią w szkole wśród uczniów klas pierwszych, tj. 5,07.

Ma szczególnie umiłowaną dziedzinę wiedzy – są to nauki matematyczno – przyrodnicze. Matematyczne pasje rozwija na zajęciach koła matematycznego pod kierunkiem p. Iwony Jędrzejewskiej, na które uczęszcza systematycznie. Na zajęciach tych rozszerza wiadomości zdobyte na lekcjach, otrzymuje dodatkowe zadania domowe, rozwiązuje zadania o wyższym stopniu trudności, rozwija się w oparciu o nowe treści programowe, przygotowuje się do różnorodnych konkursów.

Aktywnie również pracuje na zajęciach koła zainteresowań geografii pod kierunkiem p. Barbary Prokop, na których realizuje zadania wykraczające spoza podstawy programowej.

Interesuje się także sportem. Na I semestr z zajęć wychowania fizycznego otrzymała ocenę celującą. Chętnie bierze udział w zawodach sportowych w pływaniu i osiąga znaczące wyniki.

Jej plany na wakacje, to min. wyjazd na obóz naukowy matematyczno-przyrodniczy organizowany przez Otwartą Pracownię Rozwijania Uzdolnień „ASYMPTOTA”w Łasku.

Iwona Jędrzejewska