Home Francja - konkurs

Francja

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O FRANCJI

1. Napoleon Bonaparte urodził się:

a) na wyspie Elbie

b) na Korsyce

c) na wyspie św. Heleny

 

2. W roku 1793 rodzina Bonapartych zmuszona była uciec do Francji. W tym samum roku Napoleon zdobył zbuntowane przeciwko Republice miasto:

a) Tulon

b) Tuluza

c) Tours

 

3. Pierwszą żoną Napoleona była:

a) Maria Walewska

b) Maria Ludwika Austriaczka

c) Józefina de Beauharnais

 

4. Tuż po ślubie w roku 1796 Napoleon objął dowództwo nad wojskami francuskimi walczącymi przeciwko Austriakom :

a) w Egipcie

b) we Włoszech

c) w Belgii

 

5 Legiony Polskie utworzone przez Jan Henryka Dąbrowskiego powstały we

a) we Francji

b) we Włoszech

c) na Węgrzech

 

6.  Wyprawa egipska Napoleona doszła do skutku w roku

a) 1797

b) 1798

c) 1796

 

7. W latach 1799- 1804 Napoleon był:

a) cesarzem Francuzów

b) królem Włoch

c) Pierwszym Konsulem  Republiki Francuskiej

 

8. Księstwo Warszawskie istniało: w latach:

a) 1815- 1830

b) 1807- 1815

c) 1798- 1815

 

9. Bitwa Narodów rozegrała się pod:

a) Lipskiem

b) Wagram

c) Jeną

 

 

10. „100 dni Napoleona” to okres czasu

a) po bitwie pod Waterloo

b) po ucieczce z Elby

c) po zesłaniu na wyspę Elbę

 

11. Sarkofag Napoleona znajduje się w

a) w kościele Swiętego Michała

b) kościele Inwalidów

c) w katedrze Notre- Dame

 

12. Marsz Napoleona na wschód zakończył się:

a) odwrotem i wielkimi stratami wśród żołnierzy

b) wielkim zwycięstwem pod Smoleńskiem

c) bitwą pod Borodino

 

13. Hasło, będące do dziś dewizą Francji brzmi:

a) Miłość, wolność, braterstwo

b) Wolność, równość, braterstwo

c) Sprawiedliwość, wolność, braterstwo

 

14. 9 maja 1950 francuski minister spraw zagranicznych…………………………………. przedstawił projekt współpracy pomiędzy krajami Europy.

 

a) Konrad Adenauer

b) Robert Schuman

c) Jean Monnet

 

15.Europejska Wspólnota Węgla i  Stali liczyła:

a) 6 państw

b) 10 państw

c)  11 państw

 

16. Największe rozszerzenie Unii Europejskiej miało miejsce w roku:

a) 2007

b) 2004

c) 1986

 

17. Język francuski należy do grupy języków

a) romańskich

b) germańskich

c) celtyckich

 

18. Język francuski jest:

1) drugim językiem na świecie, po języku angielskim pod względem uczenia się i komunikacji międzynarodowej

2) trzecim językiem na świecie, po języku angielskim i hiszpańskim pod względem uczenia się i komunikacji międzynarodowej

3) czwartym językiem na świecie, po języku angielskim,  hiszpańskim i chińskim pod względem uczenia się i komunikacji międzynarodowej

 

19. Pola Elizejskie to:

a) rozległy park znajdujący się w Paryżu

b) jedna z najbardziej znanych ulic na świecie.

c) największy cmentarz w Paryżu

 

 

20. Największy i najsławniejszy cmentarz paryski, na którym spoczywa między innymi Edith Piaf to:

a) Pere- Lachaise

b) Place de la Concorde

c) Sacre- Coeur

 

21. Dawniej spotykało się tutaj wielu artystów. Jest to

a) Dzielnica Łacińska

b) Dzielnica Montmarte

c) Pola Elizejskie

 

22. Pierwszy na świecie balon wypełniony wodorem wylądował na :

a) Polach Elizejskich

b) Polu Marsowym

c) Placu  de la Concorde.

 

23."Myślę więc jestem"- to zdanie, które należy do:

a) Blaise Pascala

b) Kartezjusza

c) Honore de Balzaca

 

24. Francja podzielona jest na:

a) 13 regionów i 96 departamentów

b) 12 regionów – 100 departamentów

c) 13 regionów i 95 departamentów

 

25.Która z wysp należy do terytoriów zamorskich Francji:

a) Martynika

b) Madagaskar

c) Kreta

 

26.Wspaniały  kompleks ogrodowo- parkowy znajduje się przy

a) Pałacu w Wersalu

b) Zamku Dam

c) Wzgórzu Świętego Michała

 

27. Obiekt ten został zbudowany dla uczczenia tych, którzy walczyli i polegli za Francję w czasie wojen rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich. Jest to:

a) Katedra Notre Dame

b) Łuk Triumfalny

c) Most Aleksandra III

 

28. Katedra Notre Dame to gotycka budowla. Jest to jedna z najbardziej znanych katedr na świecie. Jej nazwę tłumaczy się jako:

a) Nasza Pani

b) Nasza Dama

c) Nasza Matka

 

 

29.  Autor powieści „ Dzwonnik z Notre Dame” to:

a) Honore de Balzac

b) Viktor Hugo

c) Jules Verne

 

30.Jest to część  antycznego, rzymskiego  akweduktu, pochodzącego z I w.n.e. w formie trzypiętrowej arkady liczącej 275m długości i 49m wysokości o nazwie:

 

a) Pont Rue

b) Pont du Bornegre

c) Pont du Gard

 

31. Który, z polskich poetów napisał  w roku 1941 utwór pt: „Sur le pont d'Avignon”

a) Czesław Miłosz

b) Krzysztof Kamil Baczyński

c) Antoni Słonimski

 

32. Cannes – położone na Lazurowym Wybrzeżu Cannes jest znane całemu światu ze względu na odbywający się tam corocznie

a) festiwal teatralny

b) festiwal filmowy

c) festiwal piosenki francuskiej

 

33. Niezwykle popularny wśród turystów kurort położony w Alpach, przy granicy ze Szwajcarią. Modne miejsce przyciąga setki tysięcy narciarzy i alpinistów. Jest to:

a) Chamonix

b) Orlean

c) Nimes

 

34. Miasto położone w północno- wschodniej części Francji. W mieście swoją siedzibę mają m.in. Rada Europy, Parlament Europejski, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Jest to:

a) Marsylia

b) Lyon

c) Strasburg

 

35.  Miasto partnerskie Gdańska to stolica Lazurowego Wybrzeża. Mieszka tu ok. 350 tys. ludzi z całego świata, co tworzy kulturową mieszankę widoczną na każdym kroku.

To miasto wręcz idealne do życia. Przez większość dni w roku świeci tu słońce, a klimat jest łagodny. Mowa o:

 

a) Nantes

b) Nicea

c) Bordeaux

 

36. Dolina Loary – kraina historyczna Francji, na obszarze której znajduje się ponad ………………średniowiecznych i renesansowych zamków oraz pałaców doby oświecenia usytuowanych nad Loarą i jej dopływami.

a) 200

b) 300

c) 500

 

37. W………………. ma swoją siedzibę najsłynniejszy teatr uliczny świata - trupa Royale de Luxe. Przedstawienia z udziałem gigantycznych marionetek gromadzą tysiące widzów.

a) Nicei

b) Nantes

c) Loyne

 

38. Moulin Rouge to:

a) historyczne muzeum

b) tradycyjny kabaret

c) słynna opera

 

39. Joanna d'Arc to:

a) francuska święta i bohaterka narodowa

b) francuska piosenkarka

c) francuska aktorka